Použití cookies

Pro přizpůsobení Stránek potřebám uživatelů a zvýšení efektivity Stránek jsou použity Cookies. Cookies jsou textové soubory, které mohou Stránky uložit do Vašeho zařízení, aby identifikovaly právě to zařízení, které se používá pro připojení ke Stránkám, anebo aby uložily informace potřebné pro fungování Stránek. Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, aby Cookies automaticky přijímaly. Ukládání Cookies můžete v internetovém prohlížeči zrušit nebo upravit jeho nastavení tak, aby Vás před uložením Cookies informoval. Některé funkce Stránek mohou být uložením Cookies podmíněny.

 

EN


USE OF COOKIES

Cookies are used to tailor the Site to the users’ needs and increase the efficiency of the Site. Cookies are text files that the Site may store on your device to identify the device being used to connect to the Site, or to store information necessary for the Site to function. Most internet browsers are set up to automatically accept Cookies. However, you may disable Cookies in your web browser or adjust the settings so your browser will inform you before Cookies are stored. Some of the features of the Site may depend on enabling Cookies.